Загальноакадемічний журнал «Космічна наука і технологія» включено до міжнародної наукометричної бази даних Scopus

Засновником журналу є Національна академія наук України, а видавцем і виготовлювачем — Видавничий дім «Академперіодика» НАН України.

Журнал «Космічна наука і технологія» має сучасний вебресурс, отримує на усі статті цифрові ідентифікатори об’єкта DOI, входить до Переліку наукових фахових видань України (категорія «А») та залучений до Програми підтримки журналів НАН України. З 2016 року журнал індексується у базі даних Web of Science.

Щиро вітаємо головного редактора журналу «Космічна наука і технологія» академіка НАН України Ярослава Яцківа, редакційну колегію та співробітників редакції із надзвичайно важливим здобутком!

Щиро вітаємо також усіх співробітників ВД «Академперіодика», причетних до підготовки та випуску цього наукового періодичного видання, — хто створював шаблон і оригінал-макети, редагував рукописи, верстав номери журналу, перекладав метадані англійською мовою, викладав їх та pdf-тексти на сайті журналу. Це наша спільна перемога! Це ще один крок до збільшення «видимості» академічних наукових видань у світовому інформаційному просторі.