Вийшов друком «Збірник нормативних документів і методичних матеріалів з питань упорядкування видавничої діяльності НАН України та її установ»

Вийшов друком  «Збірник нормативних документів і методичних матеріалів з питань упорядкування видавничої діяльності НАН України та її установ», підготовлений фахівцями ВД «Академперіодика» НАН України в межах виконання теми НДР «Видавнича справа Національної академії наук України та її вплив на розвиток науки в Україні» (керівник — акад. НАН України Ярослав Яцків).

Окрім постанов та розпоряджень Президії НАН України, що унормовують питання видавничої справи Академії, у збірнику вміщено дотичні матеріали, а саме: роз’яснення стосовно мовної політики НАН України, списки журналів НАН України, що входять до переліку наукових фахових видань України, відповідно до наказу МОН України, перелік періодичних видань НАН України та її установ, що індексуються в міжнародних наукометричних базах, тощо.

Збірник стане у пригоді працівникам редакційно-видавничих підрозділів НАН України, а також усім фахівцям, котрі займаються видавничою академічною справою.