Напрями діяльності

Видавничий дім "Академперіодика" як видавництво Національної академії наук України і базова організація Науково-видавничої ради НАН України працює та розвивається за трьома основними напрямами. Це дополіграфічна підготовка видань – від рукопису до оригинал-макету, повний цикл поліграфічної підготовки – від оригінал-макету до виготовлення тиражу, консультативно-методична робота з питань упорядкування видавничої діяльності наукових установ.

На виконання завдання керівництва НАН України Видавничий дім повинен стати науково-методичним центром, видавцем і поліграфічною базою для всієї Академії.

Таке різноманіття видів та напрямів діяльності може бути реалізовано тільки завдяки гнучкій і розгалуженій структурі та забезпечується органічним поєднанням функцій підрозділів, що виокремлені у складі "Академперіодики".

Історично основу Видавничого дому становить поліграфічна дільниця. На сьогодні ми суттєво оновили та значно розшили парк поліграфічної техніки, істотно осучаснили виробництво.

Дещо пізніше став активно розвиватись напрям додрукарської підготовки. Саме наявність цієї ланки відрізняє поліграфічне підприємство від видавничої організації. Наші фахівці можуть виконувати повний спектр дополіграфічних послуг – від редагування до виготовлення придатних для поліграфічних робіт чи розміщення у мережі Інтернет електронних оригінал-макетів будь-яких видань. Усі етапи робіт ми проходимо у тісній співпраці з авторами.

Науково-дослідницьку, методично-консультативну діяльність нами розпочато було після того, як у складі ВД "Академперіодика" організовано групу науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН України. Сьогодні ми виконуємо прикладні наукові дослідження з історії видавничої справи Академії та найсучаснішого з її напрямів – упровадження новітніх технологій на різних етапах видавничо-поліграфічного процесу, надаємо постійні консультації науковим і навчальним установам.

Усі три підрозділи тісно співпрацюють над кожним виданням, працівники слідкують за основними світовими тенденціями та новаціями, змінами чинного законодавства тощо.