Модифікована теорія кристалічного поля та її застосування

Автор(и): 
Ламонова К. В.
Орел С. М.
Пашкевич Ю. Г.
Рік видання: 
2019
Сторінки: 
224
ISBN: 
978-966-360-377-3
Мова: 
Англійська
Тираж: 
200
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ

У монографії представлено новий оригінальний підхід до вивчення координаційних комплексів, що містять парамагнітні іони, – модифікована теорія кристалічного поля (МТКП). Підхід ґрунтується на новій параметризації задачі за допомогою ефективного заряду ядра парамагнітного іона. Неявне врахування лігандних електронів значно підвищує прогностичну здатність запропонованого методу. У книзі наведено приклади застосування MТКП щодо інтерпретації різних експериментів. Для вивчення змінення спінового стану парамагнітних іонів під дією викривлень координаційних комплексів уперше запропоновано методику спінових діаграм.