Борис Вікторович Гриньов. Біобібліографія вчених України

Рік видання: 
2016
Сторінки: 
143
ISBN: 
978-966-360-304-9
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності відомого українського вченого в галузі матеріалознавства, академіка НАН України Б.В. Гриньова. Наукові дослідження Б.В. Гриньова охоплю­ють широке коло проблем фізики твердого тіла, матеріалознавства, приладобуду­вання, зокрема фундаментальних процесів взаємодії електромагнітного випроміню­вання з конденсованим середовищем, властивостей сцинтиляційних матеріалів, по­шуку нових сцинтиляторів, розробки приладів та пристроїв на їхній основі для різних сфер застосування. Хронологічні покажчики наукових і публіцистичних ста­тей, тез наукових доповідей, патентної продукції знайомлять із працями вченого.

Для наукових працівників і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки і техніки.