Енергоощадні теплотехнології отримання рослинних порошків на основі сої

Афіліація: 
Інститут Технічної Теплофізики НАН України
Автор(и): 
Петрова Жанна Олександрівна
Снєжкін Юрій Федорович
Слободянюк Катерина Сергіївна
Рік видання: 
2021
Сторінки: 
96
ISBN: 
978-966-360-434-3
Мова: 
Англійська
Тираж: 
150
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 

Монографія присвячена вирішенню проблеми енергозбереження та розробки ресурсоощадної теплотехнології переробки соєвих бобів та їх сумішей з каротиновмісною сировиною на функціональні фітоестрогенні харчові порошки. Розглянуто сучасні дослідження та способи переробки фітоестрогенної сировини. Представлено дослі- дження тепломасообмінних процесів під час конвективного сушіння та дослідження теплофізичних і фізико-хімічних властивостей фітоестрогенної сировини та її білково-каротинових сумішей. Розроблено інноваційну теплотехнологію отримання фітоестрогенних порошків на основі сої, що рекомендовано до використання у фармаце- втичній, молочній та харчовій промисловостях.

Видання призначено для працівників підприємств харчової промисловості, студентів закладів вищої освіти, магістрів та аспірантів інженерно-технічних спеціальностей.