Вторинне радіоактивне забруднення атмосфери на проміжній та пізній фазах радіаційної аварії

Автор(и): 
ГАРГЕР Є. К.
НОСОВСЬКИЙ А. В.
ТАЛЕРКО М. М.
Рік видання: 
2020
Сторінки: 
274
ISBN: 
978-966-360-410-7
Мова: 
Англійська
Тираж: 
200
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 

Монографію присвячено дослідженню процесів вторинного підйому радіоактивного аерозолю в атмосферу із забруднених поверхонь у локальному та мезомасштабі (природний вітровий підйом (ресуспензія), сільськогосподарські роботи, лісові пожежі, пилові бурі, торнадо). Викладено експеримен- тальний матеріал, отриманий під час оперативних заходів з мінімізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, здійснених переважно у 30-кілометровій Чорнобильській зоні відчуження з травня 1986 р. донині. Результати отримано за допомогою радіаційного та метеорологічного моніторингу, польових експериментів, методів фізичного і математичного моделювання, статистичних методів обробки й аналізу даних. Систематизовано результати вимірювань інтегральних характеристик процесу ресуспензії радіоактивних частинок, їхні статистичні характеристики та параметри функції розподілу об’ємної активності за розміром частинок за різних метеорологічних умов у приземному шарі атмосфери. Надано результати вимірювань «гарячих» аерозольних частинок на проммайданчику ЧАЕС у післяаварійний період. Узагальнено дані щодо коефіцієнту й інтенсивності ресуспензії; верифіковано методи розрахунку її основних інтегральних параметрів. Розглянуто основні підходи до моделювання повторного надходження радіонуклідів в атмосферу й подальшого просторово-часового перерозподілу. Викладено результати верифікації моделей ресуспензії на основі результатів вимірювань у зоні відчуження. Книга розрахована на спеціалістів у галузі радіоекології, охорони навколишнього середовища, фізики атмосфери, метеорології, радіаційної та екологічної безпеки.