Леонід Григорович Руденко. Біобібліографія вчених України

Автор(и): 
вступної статті Є.І. Стеценко
Рік видання: 
2012
Сторінки: 
156
ISBN: 
978-966-360-207-3
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової та науково-організаційної діяльності відомого вченого в галузі географії та картографії, доктора геогра­фічних наук, професора, академіка НАН України, Заслуженого діяча науки і тех­ніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, дирек­тора Інституту географії НАН України Леоніда Григоровича Руденка. Наукові дослідження Л.Г. Руденка охоплюють широке коло питань з теорії картографії, методики тематичного та атласного картографування, взаємодії-суспільства і природи, географічних аспектів концепції збалансованого розвитку України та її регіонів, регіонального природокористування. У колі наукових інтересів вчено­го — аналіз трансформаційних процесів соціально-економічного розвитку України, актуальні питання визначення парадигми у географії в сучасних умо­вах, посилення її прагматичної функції та інші.

Для на укових працівників та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.