Дистанційне зондування довкілля з використанням випромінювань існуючих наземних та космічних радіосистем

Автор(и): 
Луценко В. І.
Луценко І. В.
Попов О. Д.
Попов І. В.
Рік видання: 
2020
Сторінки: 
345
ISBN: 
978-966-360-429-9
Мова: 
Англійська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 

Розглянуті можливості використання існуючих радіосистем наземного (телевізійні центри, віщальні мовні станції) і космічного (глобальні навігаційні супутникові системи) базування для вирішення проблеми дистанційного зондування та моніторингу навколишнього середовища і об'єктів в ньому. Запропоновано методи діагностики тропосфери, опису коефіцієнта заломлення з використанням напівмарківських процесів та атомарних функцій Кравченка – Рвачова. Вивчено сезонні і висотні залежності радіометеорологічних параметрів, радіокліматичні особливості України. Створено технології визначення ефективного градієнту коефіцієнту заломлених по множнику послаблення УКХ сигналів телевізійних центрів на заобрійних трасах в зоні ближньої геометричної тіні, по кутам радіозаходів та сходів ШСЗ, виявлення зон опадів по флуктуаціям псевдовідстаней та змінам оцінок координат, характеристик поверхні суші за флуктуаціями сигналів ГНСС.

Книга призначена, головним чином, для науковців та фахівців, що займаються розробкою методів і технологій дистанційного зондування навколишнього середовища з використанням випромінювань існуючих наземних і космічних радіотехнічних систем. Вона корисна для студентів і викладачів навчальних закладів радіофізичного профілю.

Рецензенти: завідувач відділу поширення радіохвиль у природних середовищах ІРЕ ім. О. Я.Усикова НАН України д. ф.-м. н., професор Ківва Ф.В., професор кафедри проектування радіоелектронних пристроїв літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського (ХАІ), д. т. н., професор Волосюк В.К.