Вадим Іванович Лялько

Редактори: 
Попов М.О.
Рік видання: 
2021
Сторінки: 
115
ISBN: 
978-966-360-438-1
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 

Висвітлено основні етапи життя, наукової, науковоOорганізаційної та громадської діяльності академіка НАН України Вадима Івановича Лялька — відомого вченого в галузі аерокосмічних досліджень Землі та гідрогеології, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Держаних премій України та Премії ім. В.І. Вернадського АН УРСР.
Хронологічний покажчик друкованих праць знайомить читача з вагомим доробком ученого.
Для наукових працівників, фахівців аерокосмічної і геологічної галузей, а також тих, хто цікавиться історією вітчизняної науки.