Терморозширений графіт та його композити

Автор(и): 
Семенцов Ю.І.
Рево С.Л.
Іваненко К.О.
Хамамда С.
Рік видання: 
2019
Сторінки: 
226
ISBN: 
978-966-360-397-1
Мова: 
Англійська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ

У книзі розглянуто науково обґрунтовані способи одержання та очищення графітових інтеркальованих сполук (ГІС) та розширеного графіту (РГ) шляхом окиснення та термічної обробки природного графіту. Викладено результати досліджень структурних особливостей ГІС та РГ. Проаналізовано основні методи утворення твердих матеріалів із порошку РГ, їхні фізико-хімічні та електрофізичні характеристики, сфери застосування.  Розглянуто також основні методи отримання модифікованих форм РГ за їхніми адсорбційними характеристиками та використанням.Описано фізико-хімічні основи утворення нанокомпозитних матеріалів РГ-вуглецю та полімеру-РГ, результати досліджень їхньої мікроструктури та її впливу на фізико-механічні, фізико-хімічні, електрофізичні та інші властивості композитів, включаючи просочувальний вплив. Запропоновано способи практичного застосування отриманих матеріалів.

 Монографія призначена для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів і дослідників у галузі фізико-хімічного матеріалознавства, фізичної хімії, фізики конденсованих систем, фізики поверхні, вуглецевих графітових матеріалів.