Сергій Васильович Комісаренко. Біобібліографія вчених України

Рік видання: 
2013
Сторінки: 
141
ISBN: 
978-966-360-225-7
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 

Висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, педа­гогічної та громадсько-політичної діяльності Сергія Васильовича Комісаренка — видатного вченого, доктора біологічних наук, професора, академіка НАН та НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії УРСР, премій ім. О.В. Палладіна та ім. І.І. Мечникова НАН України, академіка-секретаря Від ділення біохімії, фізіології та молекулярної біології та дирек­тора Інституту ім. О.В. Палладіна НАН України. Наукові інтереси С.В. Коміса­ренка охоплюють широке коло питань з біохімії, імунохімії, молекулярної біології та Імунології, фармакології та біотехнології. Бібліографічний покажчик знайо­мить із науковими та публіцистичними працями вченого.

Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.