Вадим Михайлович Локтєв. Біобібліографія вчених України

Редактори: 
Л.С. Брижик
О.О. Понежа
Рік видання: 
2015
Сторінки: 
192
ISBN: 
978-966-360-278-3
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 

У книзі висвітлені основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності відомого українського вченого в галузі теоретичної фізики твердого тіла, лауреата Державних премій УРСР, премій імені видатних учених НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, професора, академіка НАН Ук­раїни В.М.Локтєва. Простежено роль В.М. Локтєва в дослідженні оптичних власти­востей кріокристалів, розвитку теорії сильно анізотропних магнітних систем, побу­дові теорії домішкових станів великого радіуса в кристалах, вивченні енергетичних спектрів і особливостей високотемпературних надпровідників, аналізі спінтронних властивостей антиферомагнетиків тощо.

Для науковців, а також усіх, хто цікавиться сучасною вітчизняною наукою та її історією.