Валентин Степанович Підгорський. Біобібліографія вчених України

Автор(и): 
вступної статті Коваленко Н.К.
Рік видання: 
2012
Сторінки: 
128
ISBN: 
978-966-360-188-5
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності видатного українського вченого в галузі мікробіології і біотехнології, доктора біологічних наук, професора, академіка НАН України B.C. Підгорського. Наукові інтереси B.C. Підгорського зосереджені на фунда­ментальних питаннях регуляції росту і біосинтетичної активності дріжджів, молочнокислих бактерій, нокардіо- і корінеподібних бактерій їх систематич­ного положення і закономірностей поширення в природі; значна увага в його роботах приділена комплексним дослідженням в галузі бактеріальної лектинології та мікробіологічних методів деструкції речовин, які забруднюють біосфе­ру і створенні нових біотехнологічних препаратів, продуктів і процесів для про­мисловості, медицини, сільського господарства та охорони навколишнього се­редовища.

Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.