Валерій Михайлович Геєць. Біобібліографія вчених України

Рік видання: 
2015
Сторінки: 
104
ISBN: 
978-966-360-280-6
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності відомого вченого у сфері економіко-математичного моделю­вання та прогнозування економічного розвитку, макроекономіки, державного регу­лювання економіки, доктора економічних наук, професора, лауреата Державної премії України, Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України Валерія Михайловича Гейця. Хронологічний покажчик друкованих праць знайо­мить читача із науковим доробком ученого, а переліки захищених під його науковим керівництвом кандидатських і докторських дисертацій — із його науковою школою.

Для наукових працівників і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.