Віталій Дмитрович Походенко. Біобібліографія вчених України

Автор(и): 
вступної статті Кошечко В.Г.
Рік видання: 
2010
Сторінки: 
157
ISBN: 
978-966-360-159-5
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності видатного українського вченого в галузі фізичної і теоретичної органічної хімії, академіка НАН України, В.Д. Походенка. Наукові дослідження В.Д. Походенка охоплюють широке коло проблем теорії хімічної будови, кінетики і реакційної здатності, теорії міжмолекулярних взаємодій, електрохімії, фотохімії, гомогенного каталізу, молекулярного матеріалознавства, наноструктурованих систем тощо. Хронологічний покажчик знайомить з працями вченого.

Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією віт­чизняної науки.