Аналiтичнi методи спектральних зображень несамоспряжених (неунiтарних) операторiв

Автор(и): 
Золотарьов В.А.
Рік видання: 
2020
Сторінки: 
433
ISBN: 
978-966-360-421-3
Мова: 
Англійська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 

Монографiя присвячена одному з напрямiв функцiонального аналiзу, що бурхливо розвиваються, — теорiї модельних зображень лiнiйних несамоспряжених та неунiтарних операторiв. Цей напрям завдячує своїм походженням фундаментальним роботам з теорiї характеристичних функцiй М.С. Лiвшиця, глибоким дослiдженням з теорiї дилатацiй Б. Секефальвi-Надя i Ч. Фояша, а також теорiї розсiяння П. Лакса i Р. Фiллiпса. У книзi запропоновано єдиний концептуальний пiдхiд, що органiчно поєднує всi цi напрями дослiджень з теорiї несамоспряжених i неунiтарних операторiв, а також викладено новi аналiтичнi методи, що дають змогу розв’язати ряд важливих задач теорiї спектральних зображень у цiй областi функцiонального аналiзу. Книга складається з чотирьох роздiлiв, у першому з яких викладено теорiю трикутних i функцiональних моделей для несамоспряжених операторiв, у другому — для неунiтарних операторiв, у третьому роздiлi — для необмежених несамоспряжених операторiв, четвертий роздiл присвячено J-теорiї В.П. Потапова. Матерiал, що увiйшов в цю монографiю, багато рокiв був курсом для студентiв механiко-математичного факультету Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна.

Книга розрахована на спецiалiстiв, що працюють в цiй галузi функцiонального аналiзу, та корисна студентам-математикам старших курсiв унiверситетiв. Для розумiння змiсту монографiї достатньо знання основ функцiонального аналiзу та теорiї функцiй комплексного змiнного.