Астрономічний календар. 2007

Редактори: 
відповідальний Дума Д.П.
Рік видання: 
2006
Сторінки: 
254
ISBN: 
966-02-4091-0
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 
У довідковій частині щорічника наведено табель-календар на 2007 рік, відомості про хронологію за найуживанішими календарями народів світу, основні величини для Сонця, Землі, Місяця й планет, ефемериди Сонця, Місяця, великих і найяскравіших малих планет, час сходу та заходу Сонця й Місяця, моменти кульмінацій і фази Міся­ця, проходження Сонця й Місяця знаками Зодіаку, планетні конфігурації, відомості про видимість на небі великих планет і супугників Юпітера, про яскраві й змінні зорі, про туманності, комети, покриття зір Місяцем та астероїдами, метеорні потоки, затем­нення та про інші небесні явища.
У статтях розказано про сучасний стан досліджень в окремих галузях астрономії та подано довідкову інформацію про теперішні події в астрономії й космонавтиці, а та­кож про пам’ятні дати в історії астрономії.
Як довідник і посібник для практичних робіт книжка може стати в пригоді широ­кому загалові користувачів: спеціалістам з астрономії та інших галузей науки, виклада­чам. студентам, школярам, аматорам астрономії тощо.