Астрономічний календар. 2014

Редактори: 
головний Відьмаченко А.П.
Рік видання: 
2013
Сторінки: 
324
ISBN: 
978-966-02-7028-2
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 
У довідковій частині щорічника наведено табель-календар на 2014 рік, відомості про хронологію за найуживанішими календарями народів свїгу, ос­новні величини для Сонця, Землі, Місяця й планет, ефемериди Сонця, Міся­ця і планет, час сходу та заходу Сонця й Місяця, моменти кульмінацій і фази Місяця, планетні конфігурації, відомості про видимість на небі великих пла­нет і галілеєвих супутників Юпітера, про яскраві й змінні зорі, про туман­ності, комети, покриття зір Місяцем та астероїдами, метеорні потоки, затем­нення та про інші небесні явища.
У статтях розказано про сучасний стан досліджень в окремих галузях ас­трономії та подано довідкову інформацію про теперішні події в астрономії й космонавтиці, а також про пам’ятні дати в історії астрономії та космонавтики.
Як довідник і посібник для практичних робіт книжка може стати в при­годі широкому загалові користувачів: спеціалістам з астрономії та інших га­лузей науки, викладачам, студентам, школярам, аматорам астрономії тощо.