Проєкт: Наукові монографії
Автор(и): Колода В.В., Горбаненко С.А.
Рік видання: 2018
Сторінки: 170
ISBN: 978-966-360-347-6
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

Монографія присвячена сільському господарству населення, що проживало у лісостеповій зоні Хозарського каганату на його північно-західних теренах. Широке залучення природознавчих методик (палеоботаніка, археозоологія, ґрунтознавство, палеокліматологія) дає змогу вивести наше розуміння сільського господарства як основи економіки населення Хозарії на якісно новий науковий рівень. Порівняльний аналіз виявив певний вплив землеробських традицій салтівського населення на сусідні з ними племена східних слов’ян: літописних сіверян (роменська культура Дніпровського Лівобережжя) та слов’ян на Дону (боршевська археологічна культура).
Для археологів, істориків, етнографів, краєзнавців, викладачів та студентів, а також усіх, хто цікавиться історією.