Формальні засоби моделювання паралельних процесів та систем

Автор(и): 
Б.Б. Нестеренко, М.А. Новотарський
Рік видання: 
2016
Сторінки: 
194
ISBN: 
978-966-360-309-4
Мова: 
Англійська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Книгу присвячено проблемам математичного моделювання склад­них систем і процесів, що охоплюють проблеми розвитку засобів формалізації, здатних забезпечити достатній рівень подібності мате­матичних моделей за умови їх ефективної реалізації на сучасних об­числювальних засобах.
Для побудови сучасних математичних моделей складних сис­тем і процесів запропоновано використовувати АРRО-мережі. Для аналітичного опису складних систем і процесів запропоновано ал­гебру процесів, яка дозволяє створювати моделі з реальним робочим навантаженням. Наведено приклад формального опису обчислю­вального середовища для моделювання складних систем і процесів у кластерних системах.
Книга може бути корисна науковцям, інженерам і студентам, які займаються комп’ютерним моделюванням.