Відділення інформатики НАН України

Рік видання: 
2017
Сторінки: 
286
ISBN: 
978-966-360-341-4
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 
У довідниковому історико-біографічному виданні коротко ви­кладено історію становлення й розвитку кібернетики та інформатики та історію Відділення інформатики НАН України. Наведено біогра­фічну інформацію про дійсних членів і членів-кореспондентів, які пра­цювали й працюють у Відділенні від часу його створення до сьогодні. Описано історію та основні напрями роботи наукових установ, нау­кові періодичні видання, державні й академічні нагороди та премії науковців Відділення.