Інформаційне забезпечення систем діагностування об'єктів енергетики

Редактори: 
Віталій Павлович Бабак
Автор(и): 
Віталій Павлович Бабак, Сергій Віталійович Бабак, Михайло Володимирович Мислович,
Артур Олександрович Запорожець, Валерій Миколайович Зварич
Рік видання: 
2018
Сторінки: 
134
ISBN: 
978-966-360-353-7
Мова: 
Англійська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
У монографії розглянуто питання забезпечення експлуатаційної на­дійності об’єктів енергетики шляхом застосування сучасного інфор­маційного забезпечення. Проаналізовано математичні моделі діагнос­тичних сигналів, які виникають під час роботи енергетичного облад­нання, викладено основні результати дослідження їх характеристик, розглянуто методи та засоби діагностування окремих видів електро­енергетичного та теплотехнічного обладнання.
Для наукових співробітників, інженерів, а також викладачів і аспі­рантів вищих навчальних закладів, що займаються проблемами діаг­ностики технічних об’єктів.