Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН.1966-2016

Редактори: 
редакційна колегія А.Г. Загородній (відп. ред.) та ін.
Рік видання: 
2015
Сторінки: 
404
ISBN: 
978-966-360-301-8
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 
Висвітлено основні віхи історії Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Бо­голюбова НАН України і показано внесок колективу Інституту в організацію та розвиток досліджень у різних галузях теоретичної фізики, зокрема у фізиці й астрофізиці високих енергій, квантовій космології, теорії ядерних систем, квантовій теорії поля, теорії симетрій, теорії нелінійних процесів у макромолекулярних структурах, наносистемах і плазмі, динаміці відкритих, сильнонерівноважних фізичних, біологічних, економічних та інформаційних систем.
Для широкого кола наукових працівників, що цікавляться теоретичною фізикою та історією науки.