Великомасштабна взаємодія океану з атмосферою та її вплив на глобальний і регіональний клімат

Автор(и): 
О.Б. Полонський
Рік видання: 
2013
Сторінки: 
126
ISBN: 
978-966-360-223-3
Мова: 
Англійська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Викладено результати сучасних досліджень великомасштабної взаємодії океану з атмо­сферою та його вплив на мінливість глобального і регіонального клімату. Обговорені основні Атлантичні і Тихоокеанські кліматичні сигнали природного походження. Величина Атлантичної мультидекадної й Тихоокеанської декадної осциляцій одного порядку з вели­чиною столітнього антропогенного тренда і перевищує його в десятирічному масштабі. Регіональні прояви цих осциляцій розглянуті на прикладі Чорноморського басейну. Зроблено висновок про те, що пом’якшення наслідків кліматичних змін і адаптація до них важливі не тільки по відношенню до глобального потепління антропогенного походжен­ня, а й до природних змін клімату.