Леонід Михайлович Лобанов. Біобібліографія вчених України

Рік видання: 
2015
Сторінки: 
88
ISBN: 
978-966-360-290-5
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 
Висвітлено основні етапи життя, наукової та науково-організаційної діяльності відомого вченого в галузі матеріалознавства, зварювання, міцності та діагностики матеріалів і конструкцій, члена Президії НАН України, академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, заступника директора Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки, лауреата премії ім. Є.О. Патона Національної академії наук України, академіка Національної академії наук України, доктора технічних наук, професора Л.М. Лобанова. Хронологічний покажчик друкованих праць знайомить читача з науковим доробком ученого.
Для наукових працівників і всіх тих, хто цікавиться історією вітчизняної науки і техніки.