Автор(и):
ВОЛОДАРЕЦЬ-УРБАНОВИЧ Ярослав, ГОРБАНЕНКО Сергій, ГОТУН Ігор, КУНА Мартін, МИХАЙЛИНА Любомир,
ПУГОЛОВОК Юрій, ПРОФАНТОВА Надя, ТАРАНЕНКО Сергій, ТЕРПИЛОВСЬКИЙ Ростислав
Рік видання: 2022
Сторінки: 210
ISBN: 978-966-360-460-2
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

Пропоновані нариси описують деякі аспекти духовного життя давніх слов’ян. Книга містить десять оповідань: від аналізу солярної символіки в житті давніх слов’ян до спроби пошуку місця капища
Волоса на київському Подолі. Нариси допоможуть читачеві відчути «лабораторію» досліджень з археології на всіх етапах: виявлення археологічних матеріалів, застосування методів природничих наук, залучення писемних та етнографічних джерел. І як наслідок — синтез нових ідей та цікаві обґрунтовані висновки.
Для всіх, хто цікавиться нашою історією, археологів, істориків, етнографів, краєзнавців, викладачів та студентів вишів.