Мікропризми: оптичні параметри та контроль

Автор(и): 
Є.Є. Антонов, А.А. Крючин, Фу Мінглей , В.В. Петров та ін.
Рік видання: 
2015
Сторінки: 
146
ISBN: 
978-966-360-284-4
Мова: 
Англійська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Електронну версію можно придбати в ПА "УКРІНФОРМНАУКА"Розглянуто світлові характеристики світлоповертальних елементів та запропоновано метод розрахунку їхніх параметрів. Встановлено оптимальне співвідношення геометричних па­раметрів цих елементів, які мають максимальний коефіцієнт світлоповертання для задано­го кута їх освітлення. Розроблено методи діагностики оптичної якості поверхонь на основі аналізу дифракційної картини, що виникає під час проходу лазерного випромінювання че­рез мікрорельєф. Досліджено вплив процесу металізації робочих поверхонь світлоповертачів на кутову діаграму відбитого світла.
Розроблено метод кількісного контролю дифракційних та хроматичних світлових явищ за гостротою зорових образів. Запропоновано спосіб вимірювання гостроти зору з використанням тестових об’єктів. Досліджено залежність роздільної здатності зображень від величини призматичної дії мікропризм. Розраховано оптимальні оптичні параметри дифракційно-рефракційних ахроматичних мікропризм, досліджено дифракційну структу­ру зображень, сформованих такими мікропризмами.