Наноструктуровані шари та покриття, отримані за допомогою іонно-плазмових потоків у титанових сплавах та сталях

Автор(и): 
О.М. Івасішин, О.Д. Погребняк, С.М. Братушка
Рік видання: 
2011
Сторінки: 
286
ISBN: 
978-966-360-181-6
Мова: 
Англійська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Книга присвячена питанням отримання нових матеріалів (покриттів, плівок, а також модифікованих шарів), отриманих на зразках з титанових сплавів і сталей з використанням іонно-плазмових потоків. Розглядаються процеси високодозної іонної імплантації, обробки матеріалів за допомогою потужних іонних та електронних пучків, осадження покриттів за допомогою абляції та вакуумно-дугових джерел. Обговорюються структура та властивості мікро- і наноструктурованих покриттів на основі нітридів, твердих розчинів, сплавів, кераміки та їх комбінацій.
Книга написана для фахівців, що працюють у галузі модифікації поверхні за допомогою іонних пучків і потоків плазми, матеріалознавства, може бути корисною для аспірантів і викладачів, які спеціалізуються в галузі фізики твердого тіла.