Олександр Федорович Возіанов. Біобібліографія вчених України

Автор(и): 
вступної статті Віленський Ю.Г.
Міхньов В.А.
Рік видання: 
2008
Сторінки: 
124
ISBN: 
978-966-360-100-7
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 

 У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, лікувальної та громадської діяльності видатного українського вченого-хірурга, одного з провідних урологів світу, Героя України, академіка Національної ака­демії наук та Академії медичних наук України, президента АМН України, зас­луженого діяча науки України, двічі лауреата Державної премії України, докто­ра медичних наук, професора О.Ф. Возіанова. Наукові праці О.Ф. Возіанова охоплюють широке коло питань, які стосуються проблем діагностики, ліку­вання і профілактики захворювань нирок, сечовивідних шляхів, передміхуро­вої залози, уропатологічних аспектів медичних наслідків аварії на Чорнобиль­ській АЕС, історії розвитку урології.

Наведено хронологічний покажчик, який знайомить читачів з працями вченого.

Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.