Синтез і cпектрально-люмінесцентні властивості нових алкіламіно-бета- кетоєнольних сполук та металокомплексів на їх основі для створення флуоресцентних зондів біомолекул і оптичних матеріалів

Черній Віктор Ярославович
доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник відділу хімії комплексних сполук Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Ковальська Владислава Борисівна
доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу біомедичної хімії Інституту молекулярної біології та генетики НАН України

Лосицький Михайло Юрійович —
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу біомедичної хімії Інституту молекулярної біології та генетики НАН України

Черній Світлана Вікторівна
кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу хімії комплексних сполук Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Довбій Ян Михайлович
інженер відділу хімії комплексних сполук Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Третякова Ірина Миколаївна
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу хімії комплексних сполук Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Сторінки: 53-64

У роботі синтезовано серію халконів та алкіламіно-β-кетоєнольних барвників на основі дегідрацетової кислоти. Встановлено їх індивідуальність та досліджено фізико-хімічні властивості. Отримано низку фталоціанінових комплексів цирконію та гафнію з цими β-кетоєнольними лігандами, досліджено їх спектрально-люмінесцентні властивості. Встановлено, що одержані комплекси здатні поглинати світло в широкому спектральному діапазоні від 300 до 700 нм. Досліджено низку нових функціоналізованих алкіламіно-β-кетоєнолів як зондів для флуоресцентного виявлення агрегатів білків, з якими пов’язані небезпечні захворювання, включаючи нейродегенеративні розлади. Залежно від природи замісників, ці барвники можуть збільшувати інтенсивність флуоресценції в десятки разів при наявності фібрилярних агрегатів, але практично не чутливі до нативних білків. Досліджені барвники мають зелено-жовту емісію в області 495–540 нм. Для найбільш ефективної сполуки (2E,5Z,7E)-8-(4-(диметиламіно)феніл)-6-гідрокси-2-(2-метоксиетил-аміно)окта-2,5,7-триен-4-ону квантовий вихід флуоресценції при зв’язуванні з фібрилами інсуліну досягає 47.0%, тоді як для вільного барвника це значення становить близько 0.5%. За своїми сенсорними властивостями цей барвник перевищує властивості Тіофлавіну Т, який є стандартом для детекції амілоїдних фібрил. Показано, що алкіламіно-β-кетоєнольні барвники є перспективними як флуоресцентні зонди для виявлення β-складчатих білкових агрегатів.