Физико-технічні проблеми сучасного материалознавства : в 2-х т. — Т. 2

Рік видання: 
2013
Сторінки: 
583
ISBN: 
978-966-360-237-0
978-966-360-235-6
Мова: 
Російська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Двотомне видання присвячене актуальним проблемам сучасного матеріалознавства — створенню матеріалів з наперед заданими властивостями, методів їх з'єднання і обробки для застосування в металургії, машино- та приладобудуванні, авіаційній і космічній техніці, інструментах і електроніці. Розглянуто стан наукових досліджень з вказаних проблем. Його зміна за останні 5 років, перспективи подальшого розвитку. До видання увійшли оглядові статті, підготовлені відомими вченими-матеріалознавцями. До другого тому включено два розділи: функціональні та композиційні матеріали, фізико-хімічна механіка і міцність матеріалів.
Для фахівців, зайнятих у різних областях матеріалознавства, а також для викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ.