Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України

Рік видання: 
2017
Сторінки: 
488
ISBN: 
978-966-360-344-5
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 
У довідниковому історико-біографічному виданні коротко ви­кладено історію Відділення фізико-технічних проблем матеріалознав­ства НАН України. Наведено біографічну інформацію про дійсних чле­нів (академіків) та членів-кореспондентів, яких було обрано до складу Академії з часу її заснування (1918 р.) до сьогодні. Описано історію та основні напрями роботи наукових установ, їхній чисельний склад (ста­ном на 01.01.2017), наукові періодичні видання, державні та академічні нагороди і премії науковців Відділення.