Рік видання: 2005
ISBN: 966-02-3744-8
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ
Подається інформація про збірники наукових праць, монографічні, науково-популярні, довідкові та навчальні видання, опубліковані вченими НАН України протягом 2004 року.
Представлена информация о сборниках научных трудов, монографических, научно-популярных, справочных и учебных изданиях, опубликованных учеными НАН Украины в течение 2004 года.