Радіонуклідна аномалія

Автор(и): 
М.І. Кузьменко
Рік видання: 
2013
Сторінки: 
394
ISBN: 
978-966-360-241-7
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 
У книзі розповідається про екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи, радіонуклідне забруднення довкілля, міграцію радіонук­лідів по Дніпру та каскаду його водосховищ до Чорного моря, динамі­ку накопичення радіонуклідів, дози опромінення і порушення в орга­нізмах представників флори та фауни наземних і водних екосистем. Наведено узагальнені результати досліджень, виконаних фахівцями з України, Білорусі, Росії та інших країн, щодо ранніх і віддалених на­слідків йонізувального опромінення організму людини. Розширення сфери використання ядерних технологій та джерел йонізувального випромінювання не лише посилює могутність країн, а і створює ри­зики для цивілізації атомної епохи. Випробовування ядерної і термо­ядерної зброї, аварії на ЧАЕС та «Фукусіма-1» призвели до утворення раніше невідомих у біосфері непридатних для постійного проживан­ня людини техногенних радіонуклідних аномалій. Книга розрахована на широке коло читачів.