Наука про воду

Автор(и): 
В.В. Гончарук
Рік видання: 
2014
Сторінки: 
440
ISBN: 
978-966-360-249-3
Мова: 
Англійська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Уперше багатогранність властивостей унікальної, загадкової та неосяжної за глибиною своїх таємниць речовини — води — висвітлено з позиції триєдиного начала виникнення життя. Показаний зв'язок між якістю питної води, рівнем розвитку інтелекту людини та її здоров'ям. Узагальнено відомості щодо хімічних, фізичних, біологічних властивостей води та її численних унікальних аномалій. Наведено нову концепцію про граничні шари кластерів – межу поділу фаз вода у воді. Висвітлено питання еколого-гігієнічного стану джерел централізованого питного водопостачання, представлено гігієнічні та екологічні вимоги до якості води цих джерел. Проаналізовано останні світові досягнення в галузі підготовки питної води і сучасні тенденції розвитку досліджень у цьому напрямі. Висвітлено проблеми отримання фізіологічно і цитогенетично якісної питної води, особливості й проблеми її знезараження. Вперше запропоновано новий підхід до створення стандартів на питну воду, що не має аналогів у світі. Узагальнено матеріали розробленого в Інституті колоїдної хімії і хімії води ім. А.В. Думанського НАН України комплексного підходу до оцінювання безпеки питних вод — біотестування.
Для широкого кола наукових співробітників (хіміків, фізиків, біологів), інженерів-технологів, аспірантів, студентів ВНЗ фізико-хімічних та технічних спеціальностей.