Зміст № 10

Рік:
2014
doi:
ISBN:
978-966-360-272-1 , 978-966-02-4704-8

До ювілейного випуску увійшли статті, що були заплановані як доповіді на черговій науково-практичній конференції "Наукова періодика: традиції та інновації". Матеріали присвячено актуальній темі "видимості" наукової періодики у світовому науковому просторі та способам підвищення такої "видимості". Детально розглянуто механізми функціонування цифрових ідентифікаторів DOI та заходи з забезпечення ними академічних періодичних видань.

В юбилейный выпуск вошли статьи, запланированные как доклады на очередной научно-практической конференции "Научная периодика: традиции и инновации". Материалы посвящены актуальной теме "видимости" научной периодики в мировом научном пространстве и способам повышения этой "видимости". Подробно рассмотрены механизмы функционирования цифровых идентификаторов DOI и меры по обеспечению ими академических периодических изданий.

Зміст № 10

О.Г. Вакаренко
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 5-10

Мова: Українська

Ю.В. Діденко
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 11-18

Мова: Українська

О.І. Мриглод
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 19-28

Мова: Українська

И.А. Тихонкова
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 29-40

Мова: Російська

А.І. Радченко, Т.М. Яцків
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 41-46

Мова: Українська

С.В. Добровська
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 47-52

Мова: Українська

К.А. Кудим, А.В. Новицкий, Г.Ю. Проскудина, В.А. Резниченко
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 60-77

Мова: Російська

М.В. Язвинська
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 78-84

Мова: Українська

О.Г. Вакаренко
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 5-10
Мова: Українська
Ю.В. Діденко
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 11-18
Мова: Українська
О.І. Мриглод
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 19-28
Мова: Українська
И.А. Тихонкова
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 29-40
Мова: Російська
А.І. Радченко, Т.М. Яцків
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 41-46
Мова: Українська
С.В. Добровська
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 47-52
Мова: Українська
К.А. Кудим, А.В. Новицкий, Г.Ю. Проскудина, В.А. Резниченко
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 60-77
Мова: Російська
М.В. Язвинська
Наука України в світовому інформаційному просторі, 2014, 10: 78-84
Мова: Українська