Критерії та процедура відбору журналів до Web of Science Core Collection

І.О. Тихонкова
Наука України в світовому інформаційному просторі
Рік видання: 
2017
Випуск: 
14
Сторінки: 
93-105
Мова публікації: 

Наукометрична, реферативна база даних Web of Science Core Collection (WoS CC) складається з індексів наукового цитування періодичних видань з природничих і технічних наук — Science Citation Index Expanded (SCIE), з суспільних — Social Sciences Citation Index (SSCI) та з гуманітарних — Art and Humanities Ci tation Indeх (AHCI). З 2015 р. WoS CC розширена мультидисциплінарним індексом Emerging Source Citation Index (ESCI). Також в WoS CC представлено індекси цитувань кращих конференцій Conference Proceedings Citation Index (CPCI) та монографій Book Citation Index BkCI і двох хімічних індексів: Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) та Index Chemicus (IC). Відбір до трьох основних журнальних індексів SCIE, SSCI, AHCI здійснюється за чотирма параметрами: зміст; видавничі стандарти; міжнародний склад; аналіз цитування. У процесі оцінювання видання з метою внесення до ESCI цитування не беруть до уваги. Імпакт-фактор розраховують лише для видань SCIE та SSCI. На сьогодні 15 українських видань індексується в SCIE та 39 відібрано до ESCI. У статті описано процедуру подання заявки та критерії оцінки до індексів цитувань періодичних видань Web of Science Core Collection.

Ключові слова: 
Web of Science Core Collection (WoS CC), Emerging Source Citation Index (ESCI), науковий журнал, цитування, наукометрична база