Відповідність академічних періодичних видань вимогам міжнародних наукометричних баз даних (на прикладі видань, співзасновниками яких є установи Відділення економіки НАН України)

Н.В. Коваль
Наука України в світовому інформаційному просторі
Рік видання: 
2017
Випуск: 
14
Сторінки: 
79-84
Мова публікації: 

Висвітлено основні вимоги міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science Core Collection. Проаналізовано відповідність цим вимогам періодичних видань, співзасновниками яких є установи Відділення економіки Національної академії наук України.

Ключові слова: 
наукове періодичне видання, міжнародні видавничі стандарти, наукометричні бази даних Scopus та Web of Science