Автор(и):

ШЕЛУДЬКО Н.М.
доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6936-3158

ЗУБИК С.П.
радник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, м. Київ, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2844-8256

МАКАРЕНКО О.І.
Голова Ради Національної асоціації недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів, аспірант Інституту демографії та соціальних
досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5332-3095

ШЕВКУН Т.В.
заступник генерального директора Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу — директор з питань накопичувального пенсійного забезпечення, аспірант Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8638-3190

ШИШКОВ С.Є.
кандидат економічних наук, директор ПрАТ ФБ «Перспектива», м. Дніпро, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4440-9572

 

Рецензенти

Береславська О.І.
д-р екон. наук, проф., професор кафедри фінансових ринків та технологій Державного податкового університету (м. Ірпінь, Київська обл., Україна),
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8856-2478

Савчук Н.В.
д-р екон. наук, проф., професор кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна);
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8210-5919

Манцуров І.Г.
д-р екон. наук, проф., член-кореспондент НАН України, екстраординарний професор кафедри статистики та демографічних досліджень Університету Західно-Капської провінції Південно-Африканської республіки (м. Кейптаун, ПАР), директор Інституту системних статистичних досліджень (м. Київ, Україна)
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1753-0422

 

Рік видання: 2023
Сторінки: 122
ISBN 978-966-360-497-8
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

Анотація

У монографії представлено бачення сучасної багатокомпонентної пенсійної системи із накопичувальною складовою в Україні. Розглянуто значення накопичувальної складової пенсійної системи у соціальному та економічному вимірах; обґрунтовано необхідність запровадження накопичувальної складової для вирішення проблем довгострокової фіскальної стійкості та надійності пенсійної системи, досягнення пенсійних цілей з точки зору конкретної людини; здійснено аналіз впливу важливих умов та обставин, таких як успадкована система пенсійного забезпечення, структура соціальних ризиків населення, макроекономічна ситуація тощо, на вибір параметрів накопичувальної складової пенсійної системи; проведено оцінку потенціалу розвитку та прогнозних показників системи накопичувального пенсійного забезпечення. Визначено ризики управління пенсійними накопиченнями та загальні підходи до їх обмеження; узагальнено вимоги європейського законодавства та підходи міжнародних організацій до управління ризиками в системі накопичувального пенсійного забезпечення; сформульовано рекомендації та конкретні пропозиції щодо засобів обмеження ризиків управління пенсійними накопиченнями, включаючи засоби, що передбачають попередження агентських ризиків, пом’якшення впливу інвестиційних ризиків, розкриття установами пенсійного забезпечення економічно важливої інформації та здійснення наглядовими органами пруденційного нагляду.

Для науковців, експертів, викладачів та всіх зацікавлених у реалізації пенсійної реформи в Україні.

Монографію підготовлено у рамках НДР «Оцінювання національної соціальної політики у контексті глобальних викликів» (номер держреєстрації 0121U112441), фінансованої із державного бюджету України.