Стан виконання в Україні положень "Порядку денного на XXI століття" (2002-2012)

Редактори: 
Л.Г. Руденко
Рік видання: 
2014
Сторінки: 
359
ISBN: 
978-966-360-264-6
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Проаналізовано інституційні, організаційні, нормативно-правові, економічні, соціальні, екологічні та інші аспекти оптимізації взаємодії суспільства і природи в межах території України, які були здійснені за період 2002-2012 рр. в контексті виконання державою рішень саміту в Йоганнесбурзі з питань сталого (збалансованого) розвитку та впровадження принципів основної парадигми XXI ст. Розглянуто основні проблеми та окреслено шляхи їхнього вирішення. Представлено Концепцію переходу України до сталого розвитку. Основні висновки щодо розвитку в означеному десятилітті спираються на аналіз подій, що відбулись в державі, та різнобічну статистичну інформацію.