Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація

Автор(и): 
О.B. Воскобойнікова-Гузєва
Рік видання: 
2014
Сторінки: 
362
ISBN: 
978-966-360-252-3
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Монографію присвячено дослідженню процесів розвитку і трансформа­ції бібліотечно-інформаційної сфери України в період 1990—2010-х рр. Крізь призму історико-бібліотекознавчого аналізу характеризуються основні тен­денції взаємовпливу суспільного розвитку і функціонування бібліотечної сфери, аналізуються здобутки у галузі наукового забезпечення бібліотечно-інформа­ційної діяльності визначеного періоду, простежується генезис фахового уяв­лення шляхів розвитку вітчизняної бібліотечної системи, розглядаються стра­тегічні орієнтири розвитку провідних бібліотек світу, обґрунтовується пер­спективна модернізаційна модель розвитку бібліотечно-інформаційних установ.
Видання орієнтовано на науковців, керівників та фахівців бібліотек, інформаційних центрів, видавців та книгорозповсюджувачів, представників державної влади, викладачів, аспірантів, студентів та широке коло читачів, зацікавлених цими проблемами.