Автор(и):

Файнлейб Олександр Маркович, Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН України, завідувач відділу термостійких полімерів і нанокомпозитів,
член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор.
ORCID https://orcid.org/0000-0001-8658-4219

Григор’єва Ольга Петрівна, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН
України, старший науковий співробітник відділу термостійких полімерів і
нанокомпозитів, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник.
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1781-7124

Старостенко Ольга Миколаївна, Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН України, старший науковий співробітник відділу термостійких полімерів і
нанокомпозитів, кандидат хімічних наук, старший дослідник
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8989-704X

Гусакова Крістіна Геннадіївна, Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН України, старший науковий співробітник відділу термостійких полімерів і
нанокомпозитів, кандидат хімічних наук, старший дослідник
ORCID https://orcid.org/0000-0002-0827-7042

Даніель Гранде, Національний Центр наукових досліджень (CNRS), CNRS
науковий директор, Інститут хімії і матеріалів Париж-Схід, UMR 7182 CNRS
Університет Париж-Схід Créteil
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9987-9961

Рік видання: 2023
Сторінки: 112
ISBN 978-966-360-477-0
Мова: Англійська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

Монографія присвячена синтезу, аналізу структури та морфології, параметрів пористості та фізико-хімічних властивостей термостійких нанопористих поліціануратів, а також можливості їх застосування для газорозділення. Описано нанопористі плівки, отримані з використанням реакційноздатних та інертних порогенів, високо киплячих рідин, неповної конверсії ціанатних мономерів, а також радіаційних технологій (одержання трекових мембран шляхом бомбардування тонких плівок поліціануратів з наступними хімічним травленням і сенсибілізацією. Fainleib-Thermostable_Nanoporous_Polycyanurates.pdf