Український науковий інститут книгознавства (1922— 1936)

Редактори: 
наук. ред. В.І. Попик
Автор(и): 
Г.І. Ковальчук
Рік видання: 
2015
Сторінки: 
688
ISBN: 
978-966-360-299-8
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Книга присвячена історії та науковій діяльності Українського нау­ко во го інституту книгознавства (УНІК), який плідно працював у Києві в 1920-х роках і був добре відомий фахівцям. Розгром радянського книго­знавства, і насамперед українського, що відбувся в 1931 р., призвів до пов­ного занепаду книгознавчих досліджень в Україні, на десятиліття знищив пам’ять про УНІК та його співробітників. Для книгознавців, бібліотекознавців, бібліографів та бібліофілів, іс­ториків вітчизняної науки та культури.