Автор(и): вступної статті Кіпріанова Л.А.
Рік видання: 2011
Сторінки: 114
ISBN: 978-966-360-171-7
Мова: Українська
Видавець: ВД “Академперіодика”
Місце: Київ

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності крупного українського вченого в галузі фізичної і фі­зичної органічної хімії, лауреата Державної премії України, премії ім. О. І. Бродського НАН України, Республіканської комсомольської премії ім. М. Островського в галузі науки, техніки і виробництва, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України В. Г. Кошечка. Наукові дослідження В. Г. Ко­шечка охоплюють широке коло проблем теорії хімічної будови, кінетики і реак­ційної здатності, органічної електрохімії, гомогенного каталізу, властивостей і поведінки інтермедіатів хімічних перетворень, фторорганічної хімії та ін.

Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.