Мова видання: світові тенденції та національні особливості

У "Віснику Національної академії наук України" опубліковано статтю співробітників ВД "Академперіодика" НАН України: "МОВА ВИДАННЯ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ"
У статті проаналізовано зміни в розподілі видавничої продукції НАН України за мовами видання в останні роки. На тлі загальносвітових тенденцій щодо скорочення тиражів за одночасного збільшення кількості назв книжкових видань спостерігається зростання кількості книг, виданих українською та англійською мовами, і зменшення кількості російськомовних видань. Така ситуація, безумовно, сприятиме подальшому осучасненню наукової української мови, розвитку наукової термінології, підвищенню мовної культури науковців. Вагому роль у вирішенні цих завдань відіграє виконання Цільової комплексної програми «Створення та розвиток науково-видавничого комплексу НАН України», у межах якої і здійснюється підготовка та випуск високоякісних фахових наукових видань.