Юрій Ілліч Кундієв. Біобібліографія вчених України

Автор(и): 
вступної статті В.І.Чернюк, В.І.Матюшина
Рік видання: 
2007
Сторінки: 
119
ISBN: 
978-966-360-077-2
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Тип книги: 
У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності видатного українського вченого в галузі профілак­тичної медицини, академіка Національної академії наук та Академії медичних наук України, члена-кореспондента Російської академії медичних наук, заслу­женого діяча науки України, двічі лауреата Державної премії України, лауреа­та премії АМН СРСР ім. Ф.Ф. Ерісмана, премії АМН України з профілактич­ної медицини Ю.І. Кундієва.     
Наукові праці Ю.І. Кундієва охоплюють широке коло питань: фізіологія праці, дермальна токсикологія, токсикологія пестицидів та інших хімічних речовин, медицина праці в сільському господарстві, історія медицини, біоетика тошо.
Хронологічний покажчик знайомить з працями вченого.
Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.