Зіновій Теодорович Назарчук. Біобібліографія вчених України

Автор(и): 
вступної статті Куриляк Д. Б.
Рік видання: 
2012
Сторінки: 
62
ISBN: 
978-966-360-193-9
Мова: 
Українська
Видавець: 
ВД "Академперіодика"
Місце: 
Київ
Висвітлено основні етапи життя, наукової та науково-організаційної діяль­ності відомого вченого в галузі фізики неруйнівного контролю та діагностики матеріалів, теоретичної радіофізики і математичного моделювання, члена Пре­зидії НАН України, голови Західного наукового центру НАН України і МОНмолодьспорту України, заступника директора Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреа­та Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата премій ім. К.Д. Си­нельникова та Є.О. Патона Національної академії наук України, академіка Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, про­фесора З.Т. Назарчука. Хронологічний покажчик друкованих праць знайомить читача з науковим доробком ученого.
Для наукових працівників і всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.