Категорія: Книги

Система накопичувального пенсійного забезпечення в Україні: соціально-економічний вимір та захист пенсійних накопичень

Автор(и): ШЕЛУДЬКО Н.М. доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України,…

Європейський гравірований портрет XVI―XIX cт. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження; ілюстрований каталог: у 2 книгах. Книга друга

Автор(и): Юхимець Гліб Миколайович Мистецтвознавець, художник, педагог. Кандидат мистецтвознавства, доцент. Науковий співробітник відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ. https://orcid.org/0000-0002-8055-5617 Фоменко…

Атрибуція й експертиза книжкових пам’яток: з досвіду Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

кол. моногр. / відп. ред. Г.І. Ковальчук Рецензенти: Шип Надія Андріївна доктор історичних наук, професор провідний науковий співробітник відділу фондів…

Методичні рекомендації для редакторів видавничих підрозділів наукових установ: досвід ВД «Академперіодика»

Редактори: А.І. Радченко, ВД «Академперіодика» НАН України З.А. Болкотун ВД «Академперіодика» НАН України О.М. Чадюк ВД «Академперіодика» НАН України Н.М.…

Біоіндикаційна оцінка стану паркових екосистем міста Києва

Автор(и): Мірошник Наталія Володимирівна Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України», старший науковий співробітник відділу дендрології та паркознавства ORCID ID:…

КОНСТРУКТИВНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МАТЕМАТИЧНОГО ТА КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ПОЛІВ У ОБЛАСТЯХ СКЛАДНОЇ ФОРМИ

Автор(и): Баранов Ігор Андрійович старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук Кравченко Олег Вікторович Завідувач відділу член-кореспондент НАН України. доктор технічних…