Атрибуція контрафактних кириличних видань або передруків ХVІ—ХVІІІ ст., міфічних стародруків, збірників-конволютів, фрагментів і варіантів набору

Наталія БОНДАР
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник, завідувач відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства,
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
ORCID 0000-0001-7010-5893

 

https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.494.049